Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning. U kunt alles zoeken wat u nodig heeft. "ik zoek" kan in de breedste zin van het woord gebruikt worden. U wilt iets weten over de ouderenadviseur, dan typt u dat in. U krijgt alle informatie wat met de ouderenadviseur te maken heeft. Maar zoekt u een activiteit, een bepaalde doelgroep of een bepaalde tijd, typ in wat u zoekt of voor wie u zoekt of op welke dag u iets zoekt. Zo vindt u alles wat u nodig heeft.

In de week van het geld worden lessen over geld gegeven om kinderen te leren om te gaan met geld. Veel activiteiten vinden plaats in de klas op de basisschool.

Financiële professionals verzorgen, ook in Baarn, gastlessen en workshops.
O.a door Peter Borgdorff van het PensioenFonds Zorg en Welzijn, Peter Bakker, Harry Suik, Damian Hoogland, Ingrid Stap.

Bijna de helft van de ouders vindt het soms, vaak of bijna altijd lastig om hun kind te leren omgaan met geld: 'Hoe leer je een kind de waarde van het geld?' Maar ook loslaten zorgt voor lastige situaties: het zakgeld is er om van te leren, maar ouders vinden het moeilijk toe te kijken hoe het kind verkeerde beslissingen neemt. Toch heeft bijna 80% van de ouders zijn/haar kind wel eens iets laten kopen waar het niet achter stond. Het advies om kinderen vanaf een bepaalde leeftijd zakgeld te geven zodat ze leren omgaan met eigen geld, wordt door negen op de tien ouders opgevolgd. Kinderen krijgen zakgeld en moeten daarbij dus leren hoe geld ‘werkt”. Het Baarns projectteam ‘Week van het Geld’ ondersteunt de financiële bewustwording van schoolgaande jeugd zodat op latere leeftijd evenwichtig beheer van het eigen huishoudboekje een vanzelfsprekende zaak is. Vandaar dat er in Baarn dit jaar weer stil wordt gestaan een “les in geld”. Baarnse kinderen in de groepen 7-8 van de basisscholen krijgen deze geldles aangeboden. Het projectteam heeft 5 gastdocenten in haar midden en zo zijn Peter Bakker (BNG Bank), Demian Hoogland (ING Bank) en lokaal adviseur Harry Suik (HFPB) actief. Het korps gastdocenten wordt aangevuld met Ingrid Stap (ABNAMRO) en Peter Borgdorff (directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn). Peter Borgdorff lardeert zijn gastles met informatie over NIBUD. Dit jaar staat hij voor de klas in “zijn lagere school de KWS”, waar hij als kind les heeft gehad. In de week van 27 t/m 31 maart 2017 worden de geldlessen gegeven. Het doel van deze week is om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan! Wijzer in geldzaken en een groot aantal bedrijven heeft als doel de kinderen van de groepen 7 en 8 wegwijs te maken in de wereld van het geld en ze te leren omgaan met geld. De ‘Week van het Geld’ is één van de activiteiten van ‘Wijzer in Geldzaken’. Het is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de overheid, onderwijs -, voorlichtings - en consumentenorganisaties en de wetenschap samenwerken. Hare Majesteit Koningin Máxima is sinds september 2010 erevoorzitter van het platform.

De werkgroep van de Week van het Geld bestaat uit onderstaande leden: 

Werkgroep Week van het Geld

V.l.n.r. boven; Peter Bakker van BNG Bank, Jacques van der Vlies directeur van De Amalia Astro School

onder: Harry Suik van HFPB, Dirk Kooiman van adviesbureau Kooiman & ’t Hooght, Krista Peeters van Welzijn Baarn. (Hier niet op de foto: Damian Hoogland van ING Utrecht Overvecht) 

Hou de agenda in de gaten wanneer het dit jaar weer is!

Agenda overzicht